Organisatie

Het Nederlandse Vioolconcours is er voor het viooltalent in Nederland en organiseert vioolconcoursen, festivalactiviteiten en een uitgebreid programma Talentsupport voor violisten tot 26 jaar.

Medewerkers

De organisatie bestaat uit enkele freelance professionals, de artistieke adviescommissie en het bestuur. Daarnaast heeft de stichting een comité van aanbeveling en is Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden de beschermheer van de stichting.
Lees meer: medewerkers

Missie en visie

Het doel van Het Nederlandse Vioolconcours Oskar Back – Davina van Wely – Iordens is excellerend viooltalent te ondersteunen en talentontwikkeling van jonge violisten tot 26 jaar uit te dragen door het organiseren van concoursen en een uitgebreid programma Talentsupport.
Lees meer: missie en visie

Geschiedenis

Het Nationaal Vioolconcours Oskar Back, het Davina van Wely Vioolfestival en de Iordens Viooldagen hebben in 2011 besloten hun krachten te bundelen. De betrokken stichtingen hebben in juli 2012 gezamenlijk de Stichting Nederlandse Vioolconcoursen opgericht en zijn op daarin opgegaan.
Lees meer: geschiedenis

Beleid

Lees de hoofdlijnen van het beleid van Stichting Nederlandse Vioolconcoursen en bekijk hier o.a. het jaarverslag 2015/2016 alsmede de controleverklaring van de accountant.
Lees meer: beleid